چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

جهت اطلاع کامل از موقعیت دقیق مؤسسه آموزش عالی آفاق بر روی نام دانشگاه غیردانتفاعی آفاق در نقشه زیر کلیک نمایید.

پیش شماره (کد) شهرستان ارومیه 044 می باشد.

لیست شماره تماس های پاسخگویی مجازی 

جهت مشاهده لیست شماره ها اینجا کلیک نمایید.

 
لینک سامانه ثبت درخواست دانشجویی