کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب اساتید

 

 

خانم دکتر مینا اشرفیان

کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب اساتید


متولد: شهرستان سلماس

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب اساتید

 

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید

 

 
 
وظايف و مسئوليتهاي کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب اساتید:
 
 • - پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع،تصویب، تا دفاع پایان نامه
 • - تهیه گزارش های مورد نیاز دفتر در خصوص آمار و اطلاعات دفتر تحصیلات تکمیلی
 • - بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا
 • - پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی(از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)
 • به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی
 • - پاسخگویی و راهنمایی به اعضای هیئت علمی در خصوص مسایل مربوط انجام پایان نامه
 • - چک کردن موارد تایپ شده اصطلاحات پیشنهادی جلسات دفاع از پروپوزال و دفاع از عنوان
 • - تهیه فرمهای مربوط به فرآیند انجام پایان نامه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت
 • تنظیم و برگزاری جلسات مختلف
 • - آماده کردن پوشه تحصیلات تکمیلی(دریافت فایل الکترونیکی عنوان ها و فرمهای اساتید راهنما و مشاور و انتخاب ناظر و ....
 • - حضور در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
 • - تنظیم صورتجلسه تحصیلات تکمیلی
 • - ارسال صورتجلسه شورا جهت امضای حاضرین در جلسه
 • - تهیه فرمهای تصویب شده در شورا و ارسال به افراد ذینفع
 • - تایپ های موارد خواسته شده
 • - بایگانی موارد شورا و موارد دیگر
 • - بروز کردن لیست اساتید راهنما و مشاور
 • - مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 • - اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
 • - انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی
 • - انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی تشکیل پرونده – گزینش استاد و صدور ابلاغ مربوط
 • - ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
 • - انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
 • - صدور احکام کارگزینی اعضاء هیئت علمی
 • - انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه