معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

دکتر حجت قلی زاده

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1361شهرستان ارومیه

سمت: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی آفاق

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: علوم دامی از دانشگاه ارومیه در سال 1384
 • کارشناسی ارشد: تغذیه دام از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387
 • دکتری تخصصی: تغذیه دام از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
 • تاثير نوع منبع پروتئيني در جيره هاي حاوي محصولات فرعي پسته بر عملكرد و قابليت هضم گاوهاي شيرده هلشتاين و گوسفند بلوچي
عنوان رساله دکتری
 • تعیین ساختارهای مولکولی پروتئین و کربوهیدرات انواع مختلف غلات با استفاده از روش FTIR و ارتباط آنها با فراسنجه های متابولیکی پروتئین تخمین زده شده با استفاده از مدل های DVE/OEB و  NRC  
برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید

 


 

  اين معاونت در حوزه آموزشي عهده دار فعاليت هايي مي باشد که اهم آن عبارتند از :


 

 • تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليت هاي حوزه آموزش و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه
 • تهيه و پيشنهاد اصول اجرايي در مورد برنامه آموزشي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه و نظارت بر حُسن اجراي برنامه هاي مصوب
 • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و آيین نامه هاي آموزشي با همکاري رؤساي دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و نظارت بر حُسن اجراي آن
 • بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص تقويت کادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه
 • برنامه ريزي امور آموزشي با همکاري گروهاي آموزشي و واحدهاي ذیربط
 • نظارت بر حُسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي در چارچوب قوانين، مقررات و آيين نامه های آموزشي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به مراجع مربوطه
 • برنامه ريزي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و آموزش هاي آزاد پس از تصويب نهايي
 • برنامه ريزي و برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي مصوبات آن
 • ارزيابي کيفيت تدريس، برگزاري کلاس هاي دانش افزایی و ساير فعاليت هاي علمي و آموزشي اعضاي هيأت علمي
 • بررسي و پيشنهاد درخصوص پذيرش، ثبت نام، برگزاري کلاس هاي درسي، امتحانات و ثبت و ضبط نمرات دانشجويان و امور فارغ التحصيلان و صدور گواهينامه تحصيلي
 • ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان و مديران گروه هاي آموزشي در هر نيم سال و انعکاس آن به رياست دانشگاه
 • نظارت بر حُسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه در خصوص امور آموزشي
 • تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز در حوزه آموزش و ارائه آن به مراجع مربوطه
 • تهيه و تنظيم گزارش عملکرد فعاليت هاي حوزه معاونت آموزشي و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه براي تدوين گزارش عملکرد نهايي دانشگاه
 • اقدام برای تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه حوزه معاونت آموزشي با همکاري و هماهنگي دفتر برنامه و بودجه و حضور در جلسات مربوط به بررسي و توجيه بودجه پيشنهادي
 • شرکت در جلسات هيأت رئيسه به عنوان يک عضو ثابت
 • رئيس شوراي آموزشي دانشگاه
 • عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه
 • رياست شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه و