کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش

هادی حسن زاده

کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش


متولد: 1366- شهرستان ارومیه

سمت: کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: مهندسی حسابداری- دانشگاه آزاد واحد سلماس

وظايف و مسئوليتهاي کارشناس دبیرخانه  و بایگانی آموزش:
 • مسئولیت امور دبیرخانه معاونت
 • ثبت و ارجاع مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون اداری
 • پرینت و ارجاع نامه های ارجاعی به خارج از سازمان
 • تهیه گزارش و آمار مربوط به فعالیت های دبیرخانه
 • تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و... 
 • تهیه مطالب و پوستر مختلف در رابطه با مسائل آموزشی دانشگاه
 • اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد  
 • اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق ایمیل یا پیامک
 • آماده سازی اطلاعیه های آموزشی به صورت متنی و تصویری جهت اطلاع رسانی به دانشجویان
 • اجراي ساير امور محوله از سوي معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی