علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مشاور رئیس محترم مؤسسه در امور انفورماتیک IT

سجاد حسن بگلو

مشاور رئیس محترم مؤسسه در امور انفورماتیک IT


متولد:

سمت:

مشاور رئیس محترم مؤسسه در امور انفورماتیک IT

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی:
  • کارشناسی ارشد: فناوری اطلاعات گرایش شبکه از دانشگاه ارومیه

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

  •  

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.

 

تقویم