علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مجموعه ها

در حال حاضر  این موسسه با داشتن:

  • حداقل6000 جلد کتاب و پایان نامه
  • 16000 کتاب الکترونیکی

به دانشجویان خود خدمات ارائه می‌دهد.

همچنین دانشگاه برای ارائه خدمات بیشتر به دانشجویان عزیز و رسیدن به استانداردهای وزارت علوم تفاهم نامه‌ای با کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه (مفاد تفاهم نامه) منعقد کرده است تا دانشجویان از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری کتابخانه دانشگاه ارومیه استفاده نمایند.  

تقویم