پروفسور رسول پیرمحمدی

پروفسور رسول پیرمحمدی

رئیس هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1344 شهرستان نقده

سمت: استاد تمام گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه

سوابق تحصیلی:

  • دیپلم: علوم تجربی از شهرستان نقده در سال 1363
  • کارشناسی: دامپروری از دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1371
  • کارشناسی ارشد: دامپروری (تغذیه دام) از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1374
  • دکتری تخصصی: تغذیه دام از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارزش غذایی پروتئین های تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی

عنوان رساله دکتری: ارزش غذایی تفاله سیب و اثرات آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین 

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.