دکتر محمدحسن جوادی

دکتر محمدحسن جوادی

عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1342شهرستان نقده

سمت: استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی و فقه و حقوق از دانشگاه ارومیه

  سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در سال 1365
  • کارشناسی ارشد: فقه و حقوق اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در سال 1368
  • دکتری تخصصی: فقه و حقوق اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در سال 1380
عنوان پایان نامه دکتری تخصصی

  • مسئولیت مدنی ناشی از عدم اجرای تعهدات در فقه امامیه و قوانین موضوع ایران

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.