دکتر لطفعلی ناصری

دکتر لطفعلی ناصری

عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1345شهرستان ارومیه

سمت: دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

  سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: علوم باغباني گرايش ميوه کاري از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1368
  • کارشناسی ارشد: علوم باغباني گرايش ميوه کاري از دانشگاه تهران در سال 1372
  • دکتری تخصصی: علوم باغباني گرايش ميوه کاري از دانشگاه تربیت مدرس تهران 1380
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
  • کاربرد سوین به عنوان تنک کننده شیمیایی و تنظیم باردهی درختان سیب رقم گلدن دلیشز

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی

  • بررسی اثر محلول پاشی برگی منگنز، بر و مس بر کیفیت آفتاب سوختگی میوه سیب روی دو نوع پایه  B9  و M9

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.